Význam modlitby ruženca

18. október: Detský ruženec za pokoj vo svete

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva deti na celom svete, aby sa 18. októbra zúčastnili výnimočnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec.
O tejto iniciatíve pre deti hovoríme s P. Martinom Bartom, duchovným asistentom ACN.

O čom je táto kampaň a kedy vznikla?

Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien raz prechádzalo okolo prícestnej kaplnky a uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec pred obrazom Panny Márie. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ A o to ide aj v tejto kampani: o vieru v silu detskej a úprimnej modlitby. Ježiš nás predsa učí: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt18, 3).

Ako sa môžu ľudia zapojiť?

Celkom jednoducho. Pozývame učiteľov, kňazov, vychovávateľov aj rodičov, aby sa 18. októbra modlili s deťmi ruženec za pokoj a jednotu vo svete. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi im poskytne k modlitbe ruženca propagačné a katechetické materiály. Stačí vyžiadať si ich telefonicky alebo e-mailom.

Prečo 18. októbra?

Október je v Cirkvi už tradične mesiacom modlitby posvätného ruženca. A 18. októbra slávime sviatok svätého Lukáša Evanjelistu, ktorý nám ako jediný z evanjelistov sprostredkoval udalosti z Ježišovho detstva a podľa tradície mal blízky vzťah k Panne Márii. Preto sa nám zdá tento termín mimoriadne vhodný.

Prečo sa ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi angažuje v tejto modlitebnej kampani?

Našou úlohou nie je iba materiálne pomáhať, chceme byť aj spoločenstvom modlitby. Zakladateľ ACN páter Werenfried van Straaten mal v hlbokej úcte Pannu Máriu z Fatimy. Panna Mária tam prosila deti, ktorým sa zjavila: „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste vyprosili pokoj tomuto svetu.“ Pri každodennej práci ACN na projektoch v 149 krajinách vidíme na vlastné oči hrozné prenasledovanie kresťanov, utrpenie ľudí v dôsledku vojny a terorizmu a biedu miliónov ľudí po celom svete. Iba Boh nám môže darovať skutočný pokoj a mier. My však s ním môžeme na jeho diele spolupracovať svojím úsilím, ale najmä prostredníctvom modlitby.

Koľko detí sa zúčastňuje na tejto iniciatíve?

Materiály pre túto kampaň publikujeme už v 27 jazykoch, medzi nimi aj v arabčine alebo afrických lokálnych jazykoch. Do modlitby ruženca sa zapájajú deti z viac ako 80 krajín na všetkých kontinentoch. Prichádzajú k nám správy z podujatí na celom svete, napríklad minulého roku sme dostali správy z krajín ako Argentína, Kuba, Kamerun, India či Filipíny. Táto kampaň je skutočne celosvetová a miliónová!

Deti a ruženec. Nie je to pre ne príliš náročná modlitba? Ako dokážete motivovať mladých ľudí k tejto modlitbe?

Myslím si, že je to práve naopak. Deti sú často bezprostrednejšie a otvorenejšie pre modlitbu ruženca ako my dospelí. Keď sú deti správne vedené k osobnému prežívaniu modlitby, postupne sa im odhaľuje „obraz“ Panny Márie a prítomnosť Boha a budujú si s nimi živý vzťah. Čím viac sa potom modlia, tým viac je tento pohľad a vzťah vrúcnejší a my dospelí sa od nich môžeme veľa naučiť.