Een Miljoen Kinderen bidden de Rozenkrans

Voor eenheid en vrede

Op 18 Oktober